Blog: Duurzaamheidsproject, Een Jaar in Vogelvlucht

21 Jun Blog: Duurzaamheidsproject, Een Jaar in Vogelvlucht

Het afgelopen jaar hebben wij, Rianne en Matthijs, studenten van de Master Circulaire Economie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, met veel enthousiasme gewerkt aan een duurzaamheidsproject bij De Boer Machines Nederland B.V. Dit project heeft ons niet alleen de kans gegeven om onze academische kennis in de praktijk te brengen, maar ook om een waardevolle bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsvisie van het bedrijf.

Eerste Semester: Integrale Analyse

Ons avontuur begon in het eerste semester met een integrale analyse van de huidige situatie bij De Boer Machines Nederland B.V. Aan de hand van de Six Capitals methode onderzochten wij de verschillende aspecten van duurzaamheid binnen het bedrijf en identificeerden wij waar verbeteringen mogelijk waren. Uit deze uitgebreide analyse kwam ons vraagstuk naar voren:

“Hoe kan De Boer Machines Nederland BV. de bewustwording bij werknemers van circulariteit en duurzaamheid vergroten, zowel binnen de denkwijze van de medewerkers als in het kader van het bevorderen van interne processen, met als doel een cultuur van duurzaamheid te stimuleren en concrete stappen te zetten naar een meer circulaire bedrijfsvoering?”

We realiseerden ons dat dit een cruciale stap was om verdere duurzame initiatieven succesvol te implementeren.

Tweede Semester: Design Thinking Methode

Met dit vraagstuk als uitgangspunt, gingen we in het tweede semester aan de slag met een kernteam van medewerkers. We kozen voor de Design Thinking methode, een iteratieve en mensgerichte aanpak om creatieve oplossingen te vinden. Gedurende verschillende sessies met het kernteam hebben we idee├źn gegenereerd, prototypen ontwikkeld en feedback verzameld.

Resultaat: De Contentkalender

Een van de meest tastbare resultaten van onze inspanningen is de contentkalender die we hebben opgesteld. Deze kalender is gevuld met diverse soorten informatie, te ondernemen stappen en content die bijdragen aan de route naar een meer circulaire bedrijfsvoering. Door deze gestructureerde aanpak zorgen we ervoor dat duurzaamheid een vast onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk binnen De Boer Machines Nederland B.V.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we trots op wat we hebben bereikt. Het project heeft niet alleen geleid tot concrete tools om duurzaamheid te bevorderen, maar heeft ook het bewustzijn onder de medewerkers vergroot. We zijn dankbaar voor de kans om samen te werken met een toegewijd team en kijken uit naar de toekomstige ontwikkelingen bij De Boer Machines Nederland B.V.

Met deze blog willen we een inkijkje geven in ons proces en onze resultaten. We hopen dat onze ervaringen andere studenten en professionals inspireren om zich in te zetten voor duurzaamheid binnen hun organisaties.

No Comments

Post A Comment